Φιλτρα

Τιμή

Εύρος: -

Κονιαματα

3.00€
DUROSTICK Όξινο Καθαριστικό Πλακιδίων για οικοδομικά κατάλοιπα 1lt
3.40€
DUROSTICK D-20 Πρόσμικτο ακρυλικό γαλάκτωμα κονιαμάτων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1lt
5.00€
DUROSTICK D-8 Πυρίμαχο συγκολλητικό και σφραγιστικό κονίαμα για πυρότουβλα 5kg
5.00€
DUROMAX Βελτιωτική οικοδομική ρητίνη κονιαμάτων - Ακρυλική 100% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750ml
6.00€
DUROSTICK D-9 Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό για κορφιάδες & πήλινες γλάστρες 5kg Κεραμιδί
6.20€
DUROSTICK D-1 ΓΚΡΙ Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης τοιχίων, δαπέδων, υπογείων & στεγών 5kg
8.50€
Durostick Power Thermo 830ml - Κόλλα αφρού πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης για θερμομονωτικές πλάκες
8.60€
MEGAFIX Εύκαμπτος σοβάς τελικής στρώσης για επισκευή & αδιαβροχοποίηση τοιχοποιίας ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 kg
9.50€
WATERPROOF MORTAR Εύκαμπτο κονίαμα στεγανοποίησης τοιχοποιίας 5kg
10.00€
Ultrafix Thermo - Ιονοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών 25kg
10.25€
DUROSTICK D-10 Συγκολλητικό κονίαμα για δομικά στοιχεία πορομπετόν 25kg
11.00€
DUROFIX Επισκευαστικό πολυμερικό ινοπλισμένο κονίαμα για πάχος έως 6cm ανά στρώση ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25kg
11.40€
ΟΔΗΓΟΙ 10mm για σταθερά ομοιογενή διαστήματα πλακιδίων
11.60€
DUROTOP Σκληρυντικό επιφάνειας βιομηχανικών δαπέδων ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 kg
11.60€
DUROTOP Σκληρυντικό επιφάνειας βιομηχανικών δαπέδων ΓΚΡΙ 20kg
11.65€
DUROSTICK Όξινο Καθαριστικό Πλακιδίων για οικοδομικά κατάλοιπα 5lt
12.75€
PERLAFIX Ινοπλισμένο πολυμερικό κονίαμα τοποθέτησης κορφιάδων 25kg
14.20€
DUROSTICK D-20 Πρόσμικτο ακρυλικό γαλάκτωμα κονιαμάτων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5lt
14.25€
DUROFLEX POWDER Tσιμεντοειδές ελαστομερές σφραγιστικό - συγκολλητικό 2 συστατικών 2,5kg Γκρι
14.25€
DUROFLEX POWDER Tσιμεντοειδές ελαστομερές σφραγιστικό - συγκολλητικό 2 συστατικών 2,5kg Κεραμιδί
16.00€
DUROTOP Σκληρυντικό επιφάνειας βιομηχανικών δαπέδων ΚΕΡΑΜΙΔΙ 20kg
16.00€
DUROSTOP Βελτιωτική ακρυλική ρητίνη κονιαμάτων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5lt
16.80€
DUROSTICK Ακρυλικό Γαλάκτωμα 5lt
19.25€
DUROSTICK D-8 Πυρίμαχο συγκολλητικό και σφραγιστικό κονίαμα για πυρότουβλα 25kg
19.60€
DUROMAX Βελτιωτική οικοδομική ρητίνη κονιαμάτων - Ακρυλική 100% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3,5lt
23.50€
DUROSTICK D-1 ΓΚΡΙ Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης τοιχίων, δαπέδων, υπογείων & στεγών 25kg
23.75€
HYDROSTOP FLOOR Επιπεδωτικό ινοπλισμένο στεγανωτικό κονίαμα δαπέδων 25kg
26.00€
DUROSTICK D-1 Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης τοιχίων, δαπέδων, υπογείων & στεγών 25kg
29.40€
DUROSTOP Βελτιωτική ακρυλική ρητίνη κονιαμάτων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10lt
32.00€
WATERPROOF MORTAR Εύκαμπτο κονίαμα στεγανοποίησης τοιχοποιίας 20kg