Φιλτρα

Τιμή

Εύρος: -

Τσιμεντοκονιαματα - Σοβαδες

0.00€
Αυτοεπιπεδούμενο, ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα
1.96€
DUROSTICK ΤΣΙΜΕΝΤΟ Υψηλών αντοχών ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4kg
2.08€
DUROSTICK ΤΣΙΜΕΝΤΟ Υψηλών αντοχών ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4kg
2.61€
DUROSTICK D-11 SUPER FAST Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα 3kg
2.65€
DUROSTICK D-31 Ενισχυμένη λάσπη κτισίματος 5kg
2.70€
DUROSTICK D-32 Ταχύπηκτος επισκευαστικός λευκός σοβάς 5kg
2.90€
DUROFAST Τσιμέντο ταχείας πήξεως 1kg
2.94€
DUROLIT Πλαστικοποιητής, αντικαθιστά τον ασβέστη ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1lt
3.80€
DUROSTICK D-55 Eπισκευαστικό ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα για πάχος 2-20mm/στρώση ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5kg
4.90€
DUROSTICK D-67 Υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5kg
5.50€
DECO MICRO FLEX DS-258 Σκληρυντής 156gr
7.75€
DUROSTICK D-31 Ενισχυμένη λάσπη κτισίματος 25kg
7.95€
ROMIX ΜΑΡΜΑΡΟΣΟΒΑΣ Τελικής στρώσης 25kg
7.98€
DUROSTICK D-18 Σιλικονούχο υδαταπωθητικό για σοβά & μπετόν ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1lt
8.10€
DUROFIBRE Ίνες πολυπροπυλενίου 900gr για ίνες 6mm
8.10€
DUROFIBRE Ίνες πολυπροπυλενίου ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 900gr για ίνες 12mm
8.50€
DUROSTICK D-40 Ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης 25kg
9.00€
Durostick D-46 Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς 25kg
9.20€
DUROFAST Τσιμέντο ταχείας πήξεως 4kg
9.40€
DUROSTICK D-41 Σοβάς τελικής στρώσης υδαταπωθητικός ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25kg
9.50€
DUROSTICK D-42 Υδαταπωθητικός σοβάς μιας στρώσης 25kg
10.00€
DUROSTICK D-32 Ταχύπηκτος επισκευαστικός λευκός σοβάς 25kg
10.00€
HYDROSTOP PLASTER DS-74 Λείος ρητινούχος υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης 25kg
10.50€
DUROSTICK DS-290 Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης Λευκό 5kg
10.50€
HYDROSTOP PLASTER DS-75 Xωριάτικος ρητινούχος υδαταπωθητικός σοβάς 25kg
11.25€
DUROSTICK D-6 Ινοπλισμένη τσιμεντοκονία για πάχη 2-5 cm ανά στρώση 25kg
12.00€
DUROLIT Πλαστικοποιητής, αντικαθιστά τον ασβέστη ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5lt
12.50€
DUROSTICK PIT-FIX Ταχύπηκτο επισκευαστικό οδοστρώματος 15ʼ 25kg
13.50€
HYDROSTOP ANTIQUE Ποζολανικός επισκευαστικός σοβάς με υδράσβεστο, χωρίς τσιμέντο 25kg
15.00€
DECO MICRO FLEX DS-258 Σκληρυντής 470gr