Φιλτρα

Χρώμα

Τιμή

Εύρος: -

Ενισχυτικα - βελτιωτικα κονιαματων

0.00€
Ακρυλικό γαλάκτωμα
0.00€
Ρευστοποιητής και επιταχυντής σε μορφή σκόνης για τσιμεντοκονίες δαπέδων
0.00€
Επιβραδυντής πήξεως & πλαστικοποιητής σκυροδέματος
2.40€
Durostick Antifreeze Powder - Αντιπαγετικό πρόσθετο τσιμεντοκονιαμάτων 500gr
3.85€
DUROSTICK Ακρυλικό Γαλάκτωμα 1lt
4.00€
DUROCOLOR POWDER-C χρωστικές σε μορφή πούδρας 250gr
9.50€
DUROSTICK ANTI-SLIP 5kg Γκρι
9.70€
DUROSTICK ANTI-SLIP 5kg Λευκό
10.75€
DUROSTICK ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ κοκκομετρίας 0,01 - 0,5 mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25kg
40.00€
DUROSTICK ANTI-SLIP 25kg Γκρι
41.00€
DUROSTICK ANTI-SLIP 25kg Λευκό
44.00€
DUROSTICK D-84 Ρευστοποιητής σκυροδέματος & επιβραδυντής πήξεως 20Kg
44.20€
DUROSTICK D-44 Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος 20kg
338.40€
DUROSTICK D-84 Ρευστοποιητής σκυροδέματος & επιβραδυντής πήξεως 180Kg
342.00€
DUROSTICK D-44 Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος 180kg
1500.00€
DUROSTICK D-84 Ρευστοποιητής σκυροδέματος & επιβραδυντής πήξεως 1000Kg
3600.00€
DUROMAX Βελτιωτική οικοδομική ρητίνη κονιαμάτων - Ακρυλική 100% 1000lt