Τηλεφωνικές Παραγγελίες 22210 50703 , 22210 51926 & 6984171727  | Δευτέρα - Παρασκευή  07:30 - 20:00 & Σαββάτο 07:30 - 17:00
τηλέφωνο επικοινωνίας 22210 50703

Επιδότηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα | Μάθε ο,τι χρειάζεσαι !

Ανακυκλώνω – αλλάζω θερμοσίφωνα
Μάθε όλες τις λεπτομέρεις για το πρόγραμμα και κάνε την αλλαγή που χρειάζεσαι !

Τα φυσικά πρόσωπα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - αλλάζω θερμοσίφωνα» και να χρηματοδοτηθείτε για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων, με νέους σύγχρονης τεχνολογίας Ηλιακούς Θερμοσίφωνες και παράλληλη ανακύκλωση των παλαιών.

Την αίτησή σας μπορείτε να κάνετε στο allazothermosifona.gov.gr όπου θα δηλώσετε συγκεκριμένα στοιχεία. Οι δικαιούχοι ορίζονται με εισοδηματικά κριτήρια που αναλύονται παρακάτω, ενώ τα ποσά της επιδότησης ξεκινούν από 500 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 900 ευρώ.

Επίσης, υπάρχουν συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να καλύπτει ο ηλιακός που θα αγοράσετε.

Επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα: Δικαιούχοι και εισοδηματικά κριτήρια

Σε ότι αφορά τις εισοδηματικές κατηγορίες, για τον υπολογισμό των εισοδηματικών κατηγοριών λαμβάνεται υπόψη το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας, που ορίζεται για την επιδότηση ως εξής:

 • Κάτω από 5.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα: ο ωφελούμενος εμπίπτει στην 1η εισοδηματική κατηγορία. Η έκπτωση θα είναι 60%.
 • 5.000 έως κάτω από 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα: ο ωφελούμενος εμπίπτει στη 2η εισοδηματική κατηγορία. Η έκπτωση θα ανέλθει σε 55%.
 • 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα: ο ωφελούμενος εμπίπτει στην 3η εισοδηματική κατηγορία. Η έκπτωση θα διαμορφωθεί σε 50%.

Αναφορικά με τον υπολογισμό των κριτηρίων κατάταξης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους «αναφοράς» (φορολογικό έτος 2021), καθώς και τα σχετικά εισοδήματα που προκύπτουν από την πράξη προσδιορισμού φόρου του ίδιου έτους.
 • Στοιχεία πιστοποιητικών αναπηρίας που παρέχονται μέσω του κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ).
Αλλάζω θερμοσίφωνα: Ο πιο βασικός όρος της επιδότησης

Ένας από τους βασικούς όρους για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι να παραδόσει ο δικαιούχος προς απόσυρση για ανακύκλωση παλαιό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα που είναι σε λειτουργία. Υπάρχει επίσης ο περιορισμός ο παλαιός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας που θα αντικατασταθεί με ηλιακό, να έχει χωρητικότητα ίση ή μεγαλύτερη των 40 λίτρων.

Ηλιακός θερμοσίφωνας: Πώς κάνετε αίτηση για επιδότηση

Για να κάνετε αίτηση θα πρέπει να έχετε τα εξής στοιχεία:

 • Κωδικούς Taxisnet
 • ΑΦΜ
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) για το φορολογικό έτος 2021

Στην αίτηση θα πρέπει επίσης να δηλώσει τα εξής 4 στοιχεία:

 1. τον 11ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένος ο προς αντικατάσταση θερμοσίφωνας,
 2. ότι στην κατοικία του μπορεί να τοποθετηθεί Ηλιακός Θερμοσίφωνας και δεν υπάρχει περιορισμός από κανονισμούς λειτουργίας (π.χ. κανονισμός πολυκατοικίας, κανονισμός λειτουργίας κτηρίου κ.λπ.),
 3. την ύπαρξη ή μη μέλους ΑμεΑ στην οικογένεια, ώστε να γίνει η κατά περίπτωση διασταύρωση με στοιχεία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή εναλλακτικά, μέσω προσκόμισης αντίστοιχης γνωμάτευσης ή πιστοποιητικού από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της,
 4. ένα μοναδικό αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα πιστοποιηθεί μέσω αποστολής κωδικού μίας χρήσης (OTP), ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί μετά από τυχόν έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης για την αποστολή του κωδικού της επιταγής (voucher), αλλά και για κάθε σχετική επικοινωνία με τον ωφελούμενο. Στην περίπτωση που υπάρχει, μπορεί να δηλωθεί συμπληρωματικά και προσωπικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Είσαι δικαιούχος ? Επικοινώνησε μαζί μας για να σε βοηθήσουμε να κάνεις τη σωστή επιλογή